Banner2013
Neu2020
V-Wurf1

Mila vom Fenriswolf

Arko vom Carolinenhof

Mila vom Fenriswolf

Arko

- DGStB 55079
- VJP 65
- HZP 177
- VGP 306/1 ÜF
- sil
- HD A2
- Zuchtschau V/V=V srgr 61 cm WF1 WG1


 

- DGStB 59314
- VJP 70
- HZP 176
- VGP 333/1 ÜF
- BTR
- HN
- HD A2
- Zuchtschau V/SG/V2 67 cm WF1WG1


 

gew. 09.01.2010
Wurfstärke: 6 Welpen  4/2

Neuigkeiten zu unserem V-Wurf, Blog klick!

Name
des Hundes

VJP

HZP

VGP

HD

BTR

HN

Laut
Prüfungen

Laut
Führerangabe

VPS

VSwP
20/40h

Zuchtschau

Größe

Farbe

Wesenstest

Sonstiges

Vanwick

70

186

0

B1

ja

 

sil

 

 

 

 

 

 

 

 

Vido

71

180

 

A1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlecks

66

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vylou
Deckrüde

70/AH

184

336/1 ÜF

B1

 

 

 

sil

 

 

sg/V/sg4

65 cm

rgr

WF1/WG1

 

Vine

70

180

299/3 ÜF

B1

 

 

sil

 

 

 

sg/sg/sg4

60 cm

rgr

WF1/WG1

 

Vita

67

166

 

 

 

 

 

sil

 

 

 

 

 

 

 

IMG_9461

IMG_9490

alle6

Nummer 1

[A-Wurf] [B-Wurf] [C-Wurf] [D-Wurf] [E-Wurf] [F-Wurf] [G-Wurf] [H-Wurf] [I-Wurf] [J-Wurf] [K-Wurf] [L-Wurf] [M-Wurf] [N-Wurf] [O-Wurf] [P-Wurf] [Q-Wurf] [R-Wurf] [S-Wurf] [T-Wurf] [U-Wurf] [V-Wurf] [W-Wurf] [X-Wurf] [Y-Wurf] [Z-Wurf]
kontakt1 impressum1